Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Nowe w serwisie
2019-12-04
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na „Sukcesywne dostawy paliw płynnych do pojazdów i maszyn Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu”
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2019-11-26
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do dialogu technicznego związanego z postępowaniem o udzielenie zamówienia na renowację bezwykopową kanału kanalizacji sanitarnej fi 800 zlokalizowanego w obrębie cmentarza komunalnego w Piszu
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2019-11-14
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do udziału w przetargu ustnym na sprzedaż pojazdów, maszyn i urządzeń.
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2019-10-25
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do składania ofert na: Badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.
Dodanie nowej wiadomości: Płukanie sieci wodociągowej na terenie miasta Pisz
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2019-09-24
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do składania ofert na ,,Opracowanie analiz ryzyka dla wszystkich ujęć wody pitnej zarządzanych przez PWiK Sp. z o.o. w Piszu zlokalizowanych na terenie gm. Pisz, niezbędnych do ustanowienia stref ochronnych dla każdego z tych ujęć wraz ze sporządzeniem wniosku do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ws. ustanowienia stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej i pośredniej”.
Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do składania ofert na zakup używanych wodomierzy
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2019-09-03
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na: Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego modernizacji gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Piszu
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2019-08-06
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Budowa instalacji fotowoltaicznej do 50kWp na terenie Oczyszczalni Ścieków w Piszu (II)
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · »