Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Nowe w serwisie
2019-09-24
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do składania ofert na ,,Opracowanie analiz ryzyka dla wszystkich ujęć wody pitnej zarządzanych przez PWiK Sp. z o.o. w Piszu zlokalizowanych na terenie gm. Pisz, niezbędnych do ustanowienia stref ochronnych dla każdego z tych ujęć wraz ze sporządzeniem wniosku do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ws. ustanowienia stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej i pośredniej”.
Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do składania ofert na zakup używanych wodomierzy
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2019-09-03
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na: Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego modernizacji gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Piszu
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2019-08-06
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Budowa instalacji fotowoltaicznej do 50kWp na terenie Oczyszczalni Ścieków w Piszu (II)
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2019-08-01
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Dostawa minikoparki gąsienicowej wraz z przyczepką
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2019-07-19
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Budowa instalacji fotowoltaicznej do 50kWp na terenie Oczyszczalni Ścieków w Piszu
Dodanie nowej wiadomości: Renowacja rękawem z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV odcinków grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej wraz ze studniami kanalizacyjnymi przy ul. Warszawska – Tęczowa w m. Pisz
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2019-06-06
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Dostawa, montaż oraz uruchomienie kraty schodowej wraz z podajnikiem hydraulicznym do mechanicznego oczyszczania ścieków na terenie Oczyszczalni Ścieków Piszu”
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2019-05-29
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Dostawa, montaż oraz uruchomienie kraty schodowej wraz z podajnikiem hydraulicznym do mechanicznego oczyszczania ścieków na terenie Oczyszczalni Ścieków Piszu
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · »