Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Przetarg nieograniczony na „Cykliczne dostawy polielektrolitów do odwadniania osadów dla Oczyszczalni Ścieków w Piszu”.

2021-10-15 11:04 - Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na „Cykliczne dostawy polielektrolitów od odwadniania osadów dla Oczyszczalni Ścieków w Piszu”.

2021-11-29 08:25 - Edycja wiadomości Przetarg nieograniczony na „Cykliczne dostawy polielektrolitów do odwadniania osadów dla Oczyszczalni Ścieków w Piszu”.

Przejdź do wiadomości