Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa, montaż oraz uruchomienie kraty schodowej wraz z podajnikiem hydraulicznym do mechanicznego oczyszczania ścieków na terenie Oczyszczalni Ścieków w Piszu

piątek, 23 wrz 2022 12:48
znak sprawy 11/ZP/2022

Dostawa armatury, kształtek oraz materiałów wodociągowych

środa, 31 sie 2022 12:30
znak sprawy 10/ZP/2022

Dostawa węgla typu ekogroszek

poniedziałek, 25 lip 2022 09:41
Znak sprawy 9/ZP/2022

Dostawa węgla typu ekogroszek

piątek, 8 lip 2022 12:12
Znak sprawy 8/ZP/2022

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu śmieciarka

piątek, 10 cze 2022 13:04

Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Pisz

wtorek, 7 cze 2022 12:03

Cykliczne dostawy armatury, kształtek oraz materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych.

poniedziałek, 30 maj 2022 12:19

Zaproszenie do składania ofert na zakup oprogramowania do odczytu wodomierzy

wtorek, 1 mar 2022 07:51

Świadczenie usług transportu odpadów o kodzie 20 02 01

środa, 23 lut 2022 11:46

Sprzedaż zamiatarki ulicznej Rabaud Urbanet

czwartek, 17 lut 2022 12:12

Sprzedaż samochodu specjalistycznego FSC STARACHOWICE , STAR 1142

czwartek, 17 lut 2022 12:06

Zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 02 01

wtorek, 8 lut 2022 13:10

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie analiz ryzyka ujęć wody pitnej

czwartek, 27 sty 2022 13:54

Zaproszenie do składania ofert na sukcesywne dostawy worków do selektywnej zbiórki odpadów

czwartek, 27 sty 2022 13:30

Zaproszenie do składania ofert na usługi ważenia transportowanych odpadów

czwartek, 20 sty 2022 12:19

Zaproszenie do składania ofert na usługi załadunku odpadów

wtorek, 18 sty 2022 14:35

Świadczenie usług transportu i zagospodarowania odpadów

wtorek, 18 sty 2022 07:08

Sukcesywne dostawy armatury, kształtek oraz materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych

wtorek, 4 sty 2022 10:37

Zaproszenie do składania ofert na usługi pocztowe

wtorek, 4 sty 2022 09:21

Zaproszenie do składania ofert na cykliczne dostawy artykułów chemii gospodarczej i środków czystości

wtorek, 21 gru 2021 11:49

Zaproszenie do składania ofert na cykliczne dostawy materiałów biurowych

wtorek, 14 gru 2021 13:16

"Świadczenie usług transportu odpadów o kodzie 20 03 01"

środa, 1 gru 2021 09:12

"Sukcesywne dostawy paliw płynnych dla pojazdów i maszyn Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu"

piątek, 26 lis 2021 07:38

Zaproszenie do składania ofert na usługi geodezyjne

wtorek, 23 lis 2021 11:25
Usługi geodezyjne: inwentaryzacje podwykonawcze przyłączy wod.-kan. oraz tyczenie sieci wod.-kan

Przetarg nieograniczony na "Zakup ładowarki teleskopowej w formie leasingu operacyjnego z możliwością wykupu".

wtorek, 2 lis 2021 15:08

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu Transport osadów ściekowych

czwartek, 28 paź 2021 12:57

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT BADANIA BILANSU

czwartek, 21 paź 2021 10:00
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu, zwraca się z prośbą na przedstawienie oferty cenowej na badanie sprawozdanie finansowego Spółki za rok 2021r. Szczegóły w załączniku.

Transport osadów ściekowych na pola do rolniczego zagospodarowania

piątek, 15 paź 2021 13:56
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu, zwraca się z prośbą na przedstawienie oferty cenowej na transport osadów ściekowych na pola do rolniczego zagospodarowania. Szczegóły w załączniku.

Przetarg nieograniczony na „Cykliczne dostawy polielektrolitów do odwadniania osadów dla Oczyszczalni Ścieków w Piszu”.

piątek, 15 paź 2021 10:19
Szanowni Państwo, informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Regulamin udzielania zamówień publicznych sektorowych i klasycznych o wartości nie przekraczającej 130.000 złotych

wtorek, 24 sie 2021 12:53
2021

Regulamin udzielania zamówień sektorowych, do których zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2) nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.)

wtorek, 24 sie 2021 12:59
2021