Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Cykliczne dostawy armatury, kształtek oraz materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych

znak sprawy 4/ZP/2023

Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przetarg nieograniczony zgodnie z § 91 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, do których zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)

 

Termin składania ofert upływa 19 czerwca 2023 r. o godz. 10:00.

 

Powyższe postępowanie prowadzone jest na Platformie Zakupowej  pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/777739

 

 

Wszelka komunikacja, w tym korespondencja, składanie ofert, oświadczeń oraz wymaganych dokumentów odbywać się będzie na za pośrednictwem w/w Platformy Zakupowej.

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 7 cze 2023 11:51
Data opublikowania: środa, 7 cze 2023 11:57
Opublikował(a): Katarzyna Żęgota
Zaakceptował(a): Mariusz Podeszwik
Artykuł był czytany: 1552 razy

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE BILANSU

Znak sprawy 9/ZO/2023

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu
zaprasza zainteresowanych do składania ofert na

badanie sprawozdania finansowego Spółki na okres 2023-2024

z możliwością przedłużenia umowy za lata 2025-2026.

 

Szczegóły w załączniku.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 2 cze 2023 09:24
Data opublikowania: piątek, 2 cze 2023 09:36
Opublikował(a): Katarzyna Żęgota
Zaakceptował(a): Mariusz Podeszwik
Artykuł był czytany: 1623 razy

Regulamin udzielania zamówień sektorowych, do których zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)

Niniejszy Regulamin dotyczy zamówień sektorowych na zakup usług, dostaw oraz zlecania robót budowlanych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, których wartość przekracza równowartość kwoty 130.000 złotych.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 12 maj 2023 11:31
Data opublikowania: piątek, 12 maj 2023 11:49
Opublikował(a): Katarzyna Żęgota
Zaakceptował(a): Mariusz Podeszwik
Artykuł był czytany: 1940 razy

Regulamin udzielania zamówień publicznych sektorowych i klasycznych o wartości nie przekraczającej 130.000 złotych

Niniejszy Regulamin dotyczy zamówień na zakup usług, dostaw oraz zlecania robót budowlanych,

do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych

(tj. Dz.U. z 2013 poz.907 ze zmianami oraz z 2014, poz. 423),

zwanej dalej ustawą – na podstawie wyłączeń określonych w ustawie,

w szczególności których wartość nie przekracza, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy,

równowartości kwoty 130.000 złotych.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 12 maj 2023 13:17
Data opublikowania: piątek, 12 maj 2023 13:19
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1903 razy