Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin udzielania zamówień sektorowych, do których zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)

Niniejszy Regulamin dotyczy zamówień sektorowych na zakup usług, dostaw oraz zlecania robót budowlanych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, których wartość przekracza równowartość kwoty 130.000 złotych.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 12 maj 2023 11:31
Data opublikowania: piątek, 12 maj 2023 11:49
Opublikował(a): Katarzyna Żęgota
Zaakceptował(a): Mariusz Podeszwik
Artykuł był czytany: 246 razy

Regulamin udzielania zamówień publicznych sektorowych i klasycznych o wartości nie przekraczającej 130.000 złotych

Niniejszy Regulamin dotyczy zamówień na zakup usług, dostaw oraz zlecania robót budowlanych,

do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych

(tj. Dz.U. z 2013 poz.907 ze zmianami oraz z 2014, poz. 423),

zwanej dalej ustawą – na podstawie wyłączeń określonych w ustawie,

w szczególności których wartość nie przekracza, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy,

równowartości kwoty 130.000 złotych.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 12 maj 2023 13:17
Data opublikowania: piątek, 12 maj 2023 13:19
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 236 razy