Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o konieczności podpisania umowy na odbiór odpadów

W związku z uchwałą Rady Miejskiej w Piszu Nr XXIII/245/20 z dnia 25 listopada 2020 roku prosimy o podpisywanie umowy na odbiór odpadów. Wzór umowy oraz zawiadomienie Burmistrza Pisza w załączniku.

Telefon kontaktowy : 874232734

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 31 gru 2020 14:56
Data opublikowania: czwartek, 31 gru 2020 15:02
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1237 razy

Płukanie sieci wodociągowej

Płukanie sieci wodociągowej

ZAWIADOMIENIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu 
informuje odbiorców wody, 
że w dniach 01 listopad - 13 listopad 2020r.
odbywać się będzie technologiczne płukanie sieci  wodociagowej
na terenie miasta Pisz.

PWiK Sp. z o.o. w Piszu zwraca się do mieszkańców z prośbą
o ograniczenie poboru wody w czasie płukania sieci
oraz informuje,
że może nastąpić czasowe pogorszenie jej jakości tj. zabarwienie
na kolor rdzawy.

Za utrudnienia przepraszamy.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 26 paź 2020 14:48
Data opublikowania: poniedziałek, 26 paź 2020 14:52
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1229 razy

Komunikat

KOMUNIKAT

 W związku ze wzrostem zachorowań na koronawirusa oraz w trosce o zdrowie mieszkańców Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu zwraca się z prośbą o: 

  • załatwianie spraw zdalnie tj. drogą internetową za pomocą poczty email (pwikpisz@hot.pl), telefonicznie i listownie. Numery telefonów i adresy mailowe dostępne są na stronie internetowej www.pwik.bip.hi.pl w zakładce Kontakt, numery telefonów:                                                               

87 423 38 50

WODOCIĄGI   I KANALIZACJA  

(czynne całodobowo)                          

87 423 20 22

87 423 37 34

87 423 27 34

USŁUGI KOMUNALNE

  • podawanie stanów liczników telefonicznie (87 423 38 50).    Informujemy, że inkasenci nie będą wchodzić do mieszkań oraz pobierać opłat. W przypadku niepodania wskazania wodomierza opłata za zużytą wodę i odprowadzone ścieki naliczona zostanie w formie szacunkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • dokonywanie płatności na konto bankowe podane na fakturze,
  • osobiste załatwianie spraw tylko w przypadkach bardzo pilnych i awaryjnych.

Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy.

PWiK Sp. z o.o. w Piszu

Data powstania: piątek, 3 lip 2020 09:02
Data opublikowania: piątek, 3 lip 2020 09:03
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6861 razy

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert na ,,Opracowanie analiz ryzyka dla wszystkich ujęć wody pitnej zarządzanych przez PWiK Sp. z o.o. w Piszu zlokalizowanych na terenie gm. Pisz, niezbędnych do ustanowienia stref ochronnych dla każdego z tych ujęć wraz ze sporządzeniem wniosku do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ws. ustanowienia stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej i pośredniej”.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: ,,Opracowanie analiz ryzyka dla wszystkich ujęć wody pitnej zarządzanych przez PWiK Sp. z o.o. w Piszu zlokalizowanych na terenie gm. Pisz, niezbędnych do ustanowienia stref ochronnych dla każdego z tych ujęć wraz ze sporządzeniem wniosku do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ws. ustanowienia stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej i pośredniej”.

Pliki do pobrania:
Data powstania: sobota, 16 maj 2020 16:30
Data opublikowania: sobota, 16 maj 2020 16:37
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3540 razy

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu zwraca uwagę na niebezpieczeństwo pożarowe wynikające z wyrzucania przez mieszkańców do odpadów zmieszanych urządzeń zawierających baterie litowo-jonowe, takie jak laptopy, tablety, smartfony, powerbanki. Urządzenia wyrzucane do odpadów zmieszanych, są zagrożeniem dla funkcjonowania pojazdów komunalnych oraz instalacji ze względu na możliwość wybuchu. Niewielki sprzęt elektroniczny może spowodować duże straty, włącznie z utratą całego zakładu przetwarzania odpadów. 

Informujemy, że zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki odpadami użytkownik sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma obowiązek oddawania zepsutego bądź niepotrzebnego sprzętu bezpłatnie w sklepach rtv/agd lub w siedzibie byłego ZUK-u w Piszu przy ul. Olsztyńskiej 3.

Bądźmy odpowiedzialni!

Data powstania: wtorek, 5 maj 2020 13:04
Data opublikowania: wtorek, 5 maj 2020 13:06
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 4285 razy

OBOWIĄZEK PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

OBOWIĄZEK PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu informuje, że na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  z dnia 13 września 1996r, to właściciele nieruchomości mają obowiązek podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. W związku z tym, uprasza się mieszkańców o niezwłoczny kontakt z zarządcą sieci tj.  PWiK Sp. z o.o. oraz podjęcie czynności zmierzających do podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej. W przypadku nie przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nastąpi wszczęcie postępowania nakazujące wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną oraz nałożenie kary grzywny. (Dz.U.z 2005r. Nr236, póz.2008 z późn.zm.).

Wykonanie decyzji nakazującej przyłączenie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, póz. 1954).

W przypadku, gdy Państwa nieruchomość została już włączona, a nie posiadają Państwo podpisanej umowy należy niezwłocznie zgłosić się do Biura Obsługi Klienta w siedzibie PWiK Sp. z o.o., w celu zalegalizowania istniejącego stanu, gdyż na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków bezumowne wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł (Dz. U. z 2006r., nr 123, poz. 858).

Data powstania: poniedziałek, 11 cze 2012 21:51
Data opublikowania: poniedziałek, 11 cze 2012 22:11
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 128274 razy