Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje dotyczące dofinansowania z WFOŚiGW

Odbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Pisz

Odbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ternie miasta Pisz:
koszt kwalifikowany:
906.026,20 PLN
dofinansowanie w formie pożyczki na kwotę:
657.618,91 PLN

„Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie”

Na podstawie umowy nr 42/2022 z dnia 22.11.2022 r. odbudowano sieć kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Pisz. Zakres zadania obejmował renowację rękawem z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV wytypowanych odcinków grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej wraz ze studniami kanalizacyjnymi w ilości 21 sztuk na odcinku ul. Mireckiego - ul. Spokojna w Piszu o łącznej długości 686,51 m.

Celem odbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Pisz jest ochrona środowiska naturalnego przed jakimikolwiek skażeniami wód gruntowych oraz ograniczenie infiltracji wód gruntowych do kanalizacji sanitarnej. Przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego w tym czystości wód i gleby.

Środki na ten cel PWiK Sp. z o.o.  w Piszu pozyskał w formie preferowanej pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Całkowity koszt zadania wyniósł 1.114.412,23 zł. brutto,
z czego pozyskane dofinansowanie wyniosło 
657.618,91 zł.

Data powstania: wtorek, 9 maj 2023 13:49
Data opublikowania: wtorek, 9 maj 2023 13:52
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 54 razy

Informacje dotyczące dofinansowania z WFOŚiGW.

Dostawa fabrycznie nowej śmieciarki.

Dostawa fabrycznie nowej śmieciarki:
koszt kwalifikowany: 746.754,00 PLN
dofinansowanie w formie pożyczki na kwotę: 672.098,00 PLN

„Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie”

Na podstawie umowy nr 30/2022 z dnia 18.07.2022 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu zakupiło fabrycznie nowy pojazd marki DAF 290 FA rok produkcji 2022, z zabudową typu śmieciarka Norba N4 17H25 L200 rok produkcji 2022. Pojazd przeznaczony jest do odbioru odpadów selektywnych z trenu miasta i gminy Pisz.

Pojazd wyposażony jest w zabudowę do zbierania odpadów typu Norba. Odwłok podnoszony za pomocą siłowników umieszczonych na bokach zabudowy. Możliwość zmiany siły zgniotu odpadów (stopnia zagęszczania) w układzie hydraulicznym w zależności od rodzaju zbieranych odpadów - przełączanie na pulpicie w kabinie kierowcy. Rodzaje zbieranych odpadów: zmieszane, bio, plastik, metal, papier. Zabudowa wyposażona w grzebieniową listwę zabierającą dla pojemników 2- i 4-kołowych (MGB) od 80 l do 1100 l według DIN oraz pojemników 110 l.

Środki na ten cel PWiK Sp. z o.o.  w Piszu pozyskał w formie preferowanej pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Całkowity koszt zakupu samochodu wyniósł 918.507,42 zł. brutto, z czego pozyskane dofinansowanie wyniosło  672.098,00 zł.

Dzięki zakupionej śmieciarce Spółka zwiększy swoją zdolność do odbioru odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny od mieszkańców Gminy Pisz.

Data powstania: piątek, 18 lis 2022 13:24
Data opublikowania: piątek, 18 lis 2022 13:53
Opublikował(a): Katarzyna Żęgota
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 357 razy

Informacje dotyczące dofinansowania z WFOŚiGW.

Zakup samochodu specjalistycznego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej.

 

Zakup samochodu specjalistycznego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej:
koszt kwalifikowany : 999 900,00 PLN
dofinansowanie w formie pożyczki na kwotę 899 910,00 PLN

„Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie”

Na podstawie umowy nr 23/2017 z dnia 14.07.2017 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu zakupiło samochód specjalistyczny KAISER Moro Elegance 2.0 do czyszczenia sieci kanalizacyjnej. Samochód przeznaczony jest do ciężkich prac ssąco-płuczących, związanych z czyszczeniem i udrażnianiem kanalizacji, pompowni i wpustów ulicznych.

W skład wyposażenia wchodzą  zbiorniki z podziałem na komorę wody czystej o pojemności 2 700 dm3 i komorę osadu o pojemności 7 200 dm3. Zbiornik cylindryczny na osad wykonany jest ze stali kwasoodpornej, zbiorniki na wodę wykonane z polietylenu i umieszczone są równomiernie po bokach cylindrycznego zbiornika osadu, osłonięte panelami wygiętymi w górnej części, nadającymi opływowy kształt pojazdowi, zakrywającymi całą zabudowę przed niepowołanym dostępem.

Zabudowa wyposażona jest w system zapewniający pracę w zimie przy temperaturze do -15o C .

Środki na ten cel PWiK Sp. z o.o.  w Piszu pozyskał w formie preferowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Całkowity koszt zakupu samochodu wyniósł 1 229 877 zł. brutto, z czego pozyskane dofinansowanie wyniosło  899 910 zł.

Dzięki zakupionemu pojazdowi Spółka zwiększy swoją zdolność do usuwania zatorów w sieci kanalizacyjnej co skróci czas reakcji na nadchodzące zgłoszenia o awarii.

Data powstania: poniedziałek, 27 lis 2017 20:34
Data opublikowania: poniedziałek, 27 lis 2017 20:37
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1470 razy

Informacje dotyczące dofinansowania z WFOŚiGW.

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Piszu.

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Piszu:

całkowity koszt zadania: 3 542 000,00 zł. netto ( 4 356 660,00 zł. brutto ) 

dofinansowanie w formie pożyczki na kwotę 3 063 889,04 zł. 

„Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie” 

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody polegać będzie na zwiększeniu wydajności stacji z 5500 m3/d do 7000 m3/d poprzez wymianę wyeksploatowanych urządzeń i materiałów na nowe oraz odzysk wód popłucznych. Proces uzdatniania wody nie ulega zmianie i będzie przebiegał zgodnie z dotychczasową technologią uzdatniania – intensywnym napowietrzaniu i filtracji pospiesznej przez złoża filtracyjne. Proces polega na wytrącaniu  niepożądanych związków z wody surowej wskutek kontaktu z powietrzem, które pozostaną na złożu kwarcowym. Nie wprowadzamy do wody żadnych obcych substancji poza podchlorynem sodu, który jest wymagany do dezynfekcji wody. Podchloryn sodu jest używany okresowo, do celów dezynfekcji poszczególnych urządzeń bądź rurociągów lub na wskutek polecenia Sanepid-u.

Data powstania: poniedziałek, 27 lis 2017 20:27
Data opublikowania: poniedziałek, 27 lis 2017 20:32
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1444 razy