Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje dotyczące dofinansowania z WFOŚiGW

Odbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Pisz

Odbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ternie miasta Pisz:
koszt kwalifikowany:
906.026,20 PLN
dofinansowanie w formie pożyczki na kwotę:
657.618,91 PLN

„Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie”

Na podstawie umowy nr 42/2022 z dnia 22.11.2022 r. odbudowano sieć kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Pisz. Zakres zadania obejmował renowację rękawem z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV wytypowanych odcinków grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej wraz ze studniami kanalizacyjnymi w ilości 21 sztuk na odcinku ul. Mireckiego - ul. Spokojna w Piszu o łącznej długości 686,51 m.

Celem odbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Pisz jest ochrona środowiska naturalnego przed jakimikolwiek skażeniami wód gruntowych oraz ograniczenie infiltracji wód gruntowych do kanalizacji sanitarnej. Przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego w tym czystości wód i gleby.

Środki na ten cel PWiK Sp. z o.o.  w Piszu pozyskał w formie preferowanej pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Całkowity koszt zadania wyniósł 1.114.412,23 zł. brutto,
z czego pozyskane dofinansowanie wyniosło 
657.618,91 zł.

Data powstania: wtorek, 9 maj 2023 13:49
Data opublikowania: wtorek, 9 maj 2023 13:52
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1399 razy

Informacje dotyczące dofinansowania z WFOŚiGW.

Dostawa fabrycznie nowej śmieciarki.

Dostawa fabrycznie nowej śmieciarki:
koszt kwalifikowany: 746.754,00 PLN
dofinansowanie w formie pożyczki na kwotę: 672.098,00 PLN

„Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie”

Na podstawie umowy nr 30/2022 z dnia 18.07.2022 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu zakupiło fabrycznie nowy pojazd marki DAF 290 FA rok produkcji 2022, z zabudową typu śmieciarka Norba N4 17H25 L200 rok produkcji 2022. Pojazd przeznaczony jest do odbioru odpadów selektywnych z trenu miasta i gminy Pisz.

Pojazd wyposażony jest w zabudowę do zbierania odpadów typu Norba. Odwłok podnoszony za pomocą siłowników umieszczonych na bokach zabudowy. Możliwość zmiany siły zgniotu odpadów (stopnia zagęszczania) w układzie hydraulicznym w zależności od rodzaju zbieranych odpadów - przełączanie na pulpicie w kabinie kierowcy. Rodzaje zbieranych odpadów: zmieszane, bio, plastik, metal, papier. Zabudowa wyposażona w grzebieniową listwę zabierającą dla pojemników 2- i 4-kołowych (MGB) od 80 l do 1100 l według DIN oraz pojemników 110 l.

Środki na ten cel PWiK Sp. z o.o.  w Piszu pozyskał w formie preferowanej pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Całkowity koszt zakupu samochodu wyniósł 918.507,42 zł. brutto, z czego pozyskane dofinansowanie wyniosło  672.098,00 zł.

Dzięki zakupionej śmieciarce Spółka zwiększy swoją zdolność do odbioru odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny od mieszkańców Gminy Pisz.

Data powstania: piątek, 18 lis 2022 13:24
Data opublikowania: piątek, 18 lis 2022 13:53
Opublikował(a): Katarzyna Żęgota
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1668 razy