Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do składania ofert.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej w złotych
równowartości 30.000 EURO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu ul. Tęczowa 2

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które jest prowadzone w trybie pozaustawowym, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w PWiK Sp. z o.o. w Piszu.

Nazwa zadania: zagospodarowanie odpadów powstałych w procesie oczyszczania ścieków:                                                            
1. skratki                                           -   kod odpadu 19 08 01         -   ilość 200 ton

2. zawartość piaskowników         -   kod odpadu 19 08 02         -   ilość 50 ton 

Planowana data lub okres realizacji zamówienia: cyklicznie do końca roku 2020.
Oferta powinna zawierać ceną za 1 tonę zagospodarowania odpadu.

Dodatkowo można złożyć ofertę  na transport odpadu ( stałą cena za jeden kurs przyjmując ładowność do 24 ton odpadu).

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który złoży najkorzystniejszą ofertę za 1 tone zagospodarowania odpadu.

Oferty należy składać do dnia 30-06-2020 do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego bądź drogą mailową:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu
ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz
email: pwikpisz@hot.pl
(sekretariat)

Osoba uprawniona do udzielenia informacji w przedmiocie zamówienia: Mariusz Podeszwik tel. 606 805 415

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 22 cze 2020 13:28
Data opublikowania: poniedziałek, 22 cze 2020 13:36
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 614 razy