Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na „Sukcesywne dostawy paliw płynnych do pojazdów i maszyn Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu”

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu Sp. z o.o. w Piszu informuje, że w dniu 02.12.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 760492-N-2020 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na „Sukcesywne dostawy paliw płynnych do pojazdów i maszyn Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu”

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z dn. 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

Termin składania ofert – 11.12.2020 r., do godz. 12:00.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 2 gru 2020 13:00
Data opublikowania: środa, 2 gru 2020 13:04
Data przejścia do archiwum: piątek, 15 paź 2021 10:20
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 19130 razy