Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Usługi geodezyjne

poniżej 30.000 EURO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu
zaprasza do złożenia oferty na
usługi geodezyjne: inwentaryzacje podwykonawcze przyłączy wod.-kan. oraz tyczenie
sieci wod.-kan.

1) Rodzaj prac geodezyjnych:

  • inwentaryzacje powykonawcze przyłączy wodociągowych sporządzone na podstawie pomiaru dokonanego przy odkrytym wykopie,
  • inwentaryzacje powykonawcze przyłączy kanalizacyjnych sporządzone na podstawie pomiaru dokonanego przy odkrytym wykopie,
  • tyczenie nowo budowanych sieci wodociągowych oraz inwentaryzacje powykonawcze sieci wodociągowych sporządzone na podstawie pomiaru dokonanego przy odkrytym wykopie,
  • tyczenie nowo budowanych sieci kanalizacyjnych oraz inwentaryzacje powykonawcze sieci kanalizacyjnych sporządzone na podstawie pomiaru dokonanego przy odkrytym wykopie.

Powyższe prace prowadzone będą w obrębie Gminy Pisz.
Niniejsze zapytanie dotyczy inwentaryzacji przyłączy oraz sieci wodociągowo - kanalizacyjnych wykonywanych przez PWiK Sp. z o.o. w Piszu w roku 2021.
2) Termin przystąpienia do prac: 24 godziny po dokonaniu telefonicznego zgłoszenia.
3) W ofercie należy podać cenę jednostkową za 1 odcinek, zależnie od jego długości:
a)  przyłącza do 150m;
b) przyłącza powyżej 150m;
c) sieci za 100 m.
W ofercie należy podać cenę brutto wykonania niniejszej usługi. Jeżeli stawka jest zróżnicowana dla terenów miejskich i wiejskich prosimy o podanie tego zróżnicowania.
Poniżej znajduje się formularz ofertowy.
4)   Inne szczegółowe wymagania Zamawiającego: zgodnie z wzorem umowy w załączeniu poniżej.
5) Osoba uprawniona do udzielania informacji: Zbigniew Zabiłowicz tel. 605-215-355.

Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym (w załączeniu)
do dnia 18.12.2020r. do godz. 10:00
w siedzibie Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu
ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz

Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 11 gru 2020 14:20
Data opublikowania: piątek, 11 gru 2020 14:27
Data przejścia do archiwum: piątek, 15 paź 2021 10:21
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 18650 razy