Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybór oferty

„Sukcesywne dostawy paliw płynnych do pojazdów i maszyn Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu”

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na „Sukcesywną dostawę paliw płynnych do pojazdów i maszyn Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu”

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie: „Sukcesywne dostawy paliw płynnych do pojazdów i maszyn Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu”, zostały złożone dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez „BENTRA” Jan Dąbrowski Zdzisław Kijora Sp. j.,
ul. Grunwaldzka 1,12-200 Pisz

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

Oferta nr 1
„BENTRA” Jan Dąbrowski Zdzisław Kijora Sp. j.,
ul. Grunwaldzka 1, 12-200 Pisz
-
Liczba pkt w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto – 60%”
(405 805,88 : 405 805,88) x 60 = 60 pkt
- Liczba pkt w kryterium „Rabat - 40%”
(3,07 : 3,07) x 40 = 40 pkt
Razem: 100 pkt x 4 = 400 pkt


Oferta nr 2

Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe TRACOM Sp. z o.o.,
ul. Przemysłowa 11, 11-700 Mrągowo
- Liczba pkt w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto – 60%”
(405 805,88 : 406 908,13) x 60 = 59,84 pkt
- Liczba pkt w kryterium „Rabat - 40%”
(3,03 : 3,07) x 40 = 39,48 pkt
Razem: 99,32 pkt x 4 =  397,28 pkt


Zamówienie nie obejmowało ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 17 gru 2020 15:57
Data opublikowania: czwartek, 17 gru 2020 16:04
Data przejścia do archiwum: piątek, 15 paź 2021 10:21
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 18314 razy