Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na "Zakup ładowarki teleskopowej w formie leasingu operacyjnego z możliwością wykupu".

Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku:
- niewystarczających środków na realizację zamówienia,
- zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przetarg nieograniczony na "Zakup ładowarki teleskopowej w formie leasingu operacyjnego z możliwością wykupu"
(Termin składania ofert - do 19.11.2021 r. do godz. 10:00)

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 25.11.2021r. do godz. 10:00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powyższe postępowanie prowadzone jest na Platformie Zakupowej  pod linkiem:

https://pwik-pisz.ezamowienia.com/

Wszystkie dokumenty zamówienia, w szczególności dokumentacja przetargowa wraz z załącznikami oraz wszelka korespondencja, składanie ofert, oświadczeń odbywać się będzie na podanej Platformie Zakupowej.

Data powstania: wtorek, 2 lis 2021 15:08
Data opublikowania: wtorek, 2 lis 2021 15:13
Data przejścia do archiwum: czwartek, 6 paź 2022 13:15
Opublikował(a): Mariusz Podeszwik
Zaakceptował(a): Mariusz Podeszwik
Artykuł był czytany: 411 razy