Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do składania ofert na usługi geodezyjne

Usługi geodezyjne: inwentaryzacje podwykonawcze przyłączy wod.-kan. oraz tyczenie sieci wod.-kan

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu

zaprasza do złożenia oferty na

usługi geodezyjne: inwentaryzacje podwykonawcze przyłączy wod.-kan. oraz tyczenie

sieci wod.-kan.

1) Rodzaj prac geodezyjnych:

 • inwentaryzacje powykonawcze przyłączy wodociągowych sporządzone na podstawie pomiaru dokonanego przy odkrytym wykopie,
 • inwentaryzacje powykonawcze przyłączy kanalizacyjnych sporządzone na podstawie pomiaru dokonanego przy odkrytym wykopie,
 • tyczenie nowo budowanych sieci wodociągowych oraz inwentaryzacje powykonawcze sieci wodociągowych sporządzone na podstawie pomiaru dokonanego przy odkrytym wykopie,
 • tyczenie nowo budowanych sieci kanalizacyjnych oraz inwentaryzacje powykonawcze sieci kanalizacyjnych sporządzone na podstawie pomiaru dokonanego przy odkrytym wykopie.

 Powyższe prace prowadzone będą w obrębie Gminy Pisz.

Niniejsze zapytanie dotyczy inwentaryzacji przyłączy oraz sieci wodociągowo - kanalizacyjnych wykonywanych przez PWiK Sp. z o.o. w Piszu w roku 2022.

2) Termin przystąpienia do prac: 24 godziny po dokonaniu telefonicznego zgłoszenia.

3) W ofercie należy podać cenę jednostkową za 1 odcinek, zależnie od jego długości:

 1. a) przyłącza do 150m;
 2. b) przyłącza powyżej 150m;
 3. c) sieci za 100 m.

W ofercie należy podać cenę brutto wykonania niniejszej usługi. Jeżeli stawka jest zróżnicowana dla terenów miejskich i wiejskich prosimy o podanie tego zróżnicowania.

 

 • Inne szczegółowe wymagania Zamawiającego: zgodnie z wzorem umowy.

 

5) Osoba uprawniona do udzielania informacji: Zbigniew Zabiłowicz tel. 605-215-355.

 

 

Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym (w załączeniu)

do dnia 30.11.2021r. do godz. 1000

 1. drogą pocztową lub osobiście w Sekretariacie siedziby Zamawiającego 
  adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz
 2. przesłanan w wersji elektronicznej na adres e-mail: pwikpisz@hot.pl

 

Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 23 lis 2021 11:25
Data opublikowania: wtorek, 23 lis 2021 11:45
Data przejścia do archiwum: czwartek, 6 paź 2022 13:15
Opublikował(a): Katarzyna Żęgota
Zaakceptował(a): Mariusz Podeszwik
Artykuł był czytany: 284 razy