Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do składania ofert na usługi pocztowe

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu

zaprasza do złożenia oferty na

na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów.

 

 1. Szczegółowy opis zamówienia (zał. nr 1), formularz cenowy i ofertowy (zał. nr 2)
  oraz wykaz placówek pocztowych (zał. nr 3) stanowią załączniki do niniejszego zaproszenia.

 

 1. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

 1. Ofertę należy złożyć (należy wybrać proponowane sposoby komunikacji):
 • osobiście w siedzibie zamawiającego
 • przesłać na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  Tęczowa 2, 12-200 Pisz
 • w wersji elektronicznej na e-mail: pwikpisz@hot.pl

 

    w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 14.12.2021 r. do godz. 1000

 

 1. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

 

 1. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:
 • wypełniony (i podpisany – jeżeli jest to wymagane) formularz oferty,
 • inne dokumenty: aktualna koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający  wpis do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu  Komunikacji Elektronicznej.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 7 gru 2021 09:57
Data opublikowania: wtorek, 7 gru 2021 12:00
Data edycji: wtorek, 7 gru 2021 12:00
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 sty 2022 10:46
Opublikował(a): Katarzyna Żęgota
Zaakceptował(a): Mariusz Podeszwik
Artykuł był czytany: 466 razy
Ilość edycji: 1