Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 02 01

Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.).


Termin składania ofert: 2022-02-16 do godz. 10:00.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powyższe postępowanie prowadzone jest na Platformie Zakupowej  pod linkiem:

https://pwik-pisz.ezamowienia.com/

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wszystkie dokumenty zamówienia, w szczególności dokumentacja przetargowa wraz z załącznikami oraz wszelka korespondencja, składanie ofert, oświadczeń odbywać się będzie na podanej Platformie Zakupowej.

Data powstania: wtorek, 8 lut 2022 13:10
Data opublikowania: wtorek, 8 lut 2022 14:05
Data przejścia do archiwum: czwartek, 6 paź 2022 13:13
Opublikował(a): Katarzyna Żęgota
Zaakceptował(a): Mariusz Podeszwik
Artykuł był czytany: 385 razy