Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Cykliczne dostawy armatury, kształtek oraz materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych.

Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku:
- niewystarczających środków na realizację zamówienia,
- zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przetarg nieograniczony na "Cykliczne dostawy armatury, kształtek oraz materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych"
(Termin składania ofert - do 13.06.2022 r. do godz. 10:00)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powyższe postępowanie prowadzone jest na Platformie Zakupowej  pod linkiem:

https://pwik-pisz.ezamowienia.com/

Wszystkie dokumenty zamówienia, w szczególności dokumentacja przetargowa wraz z załącznikami oraz wszelka korespondencja, składanie ofert, oświadczeń odbywać się będzie na podanej Platformie Zakupowej.

Data powstania: poniedziałek, 30 maj 2022 12:19
Data opublikowania: poniedziałek, 30 maj 2022 13:29
Data przejścia do archiwum: czwartek, 6 paź 2022 13:13
Opublikował(a): Katarzyna Żęgota
Zaakceptował(a): Mariusz Podeszwik
Artykuł był czytany: 175 razy