Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Pisz

Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku:
- niewystarczających środków na realizację zamówienia,
- zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przetarg nieograniczony na "Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Pisz"
(Termin składania ofert - do 21.06.2022 r. do godz. 10:00)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powyższe postępowanie prowadzone jest na Platformie Zakupowej  pod linkiem:

https://pwik-pisz.ezamowienia.com/

Wszystkie dokumenty zamówienia, w szczególności dokumentacja przetargowa wraz z załącznikami oraz wszelka korespondencja, składanie ofert, oświadczeń odbywać się będzie na podanej Platformie Zakupowej.

 

UWAGA!!

Zmiana terminu składania ofert -  do 23.06.2022r. do godziny 10:00

Data powstania: wtorek, 7 cze 2022 12:03
Data opublikowania: wtorek, 7 cze 2022 12:08
Data przejścia do archiwum: czwartek, 6 paź 2022 13:12
Opublikował(a): Katarzyna Żęgota
Zaakceptował(a): Mariusz Podeszwik
Artykuł był czytany: 208 razy