Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa, montaż oraz uruchomienie kraty schodowej wraz z podajnikiem hydraulicznym do mechanicznego oczyszczania ścieków na terenie Oczyszczalni Ścieków w Piszu

znak sprawy 11/ZP/2022

Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku:
- niewystarczających środków na realizację zamówienia,
- zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przetarg nieograniczony zgodnie z §91 regulaminu wewnętrznego udzielania zamowień sektorowych pt. "Dostawa, montaż oraz uruchomienie kraty schodowej wraz z podajnikiem hydraulicznym do mechanicznego oczyszczania ścieków na terenie Oczyszczalni Ścieków w Piszu"
(Termin składania ofert - do 11.10.2022 r. do godz. 10:00)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powyższe postępowanie prowadzone jest na Platformie Zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/pn/pwik.pisz

Wszystkie dokumenty zamówienia, w szczególności dokumentacja przetargowa wraz z załącznikami oraz wszelka korespondencja, składanie ofert, oświadczeń odbywać się będzie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 23 wrz 2022 12:48
Data opublikowania: piątek, 23 wrz 2022 12:55
Data przejścia do archiwum: środa, 4 sty 2023 14:33
Opublikował(a): Katarzyna Żęgota
Zaakceptował(a): Mariusz Podeszwik
Artykuł był czytany: 3142 razy