Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz ujęcia wody w miejscowości Karpa

znak sprawy 5/ZP/2023

Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zamówienie dofinansowane jest ze środków Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu Gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przetarg nieograniczony zgodnie z § 91 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, do których zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)


  

UWAGA !!!  zmiana terminu składania ofert - do 10.07.2023 r. do godz. 10:00.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powyższe postępowanie prowadzone jest na Platformie Zakupowej  pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/782185

 

Wszelka komunikacja, w tym korespondencja, składanie ofert, oświadczeń oraz wymaganych dokumentów odbywać się będzie na za pośrednictwem w/w Platformy Zakupowej.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 19 cze 2023 14:47
Data opublikowania: poniedziałek, 19 cze 2023 14:50
Opublikował(a): Katarzyna Żęgota
Zaakceptował(a): Mariusz Podeszwik
Artykuł był czytany: 541 razy