Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Cykliczne dostawy polielektrolitu do odwadniania osadów ściekowych dla Oczyszczalni ścieków w Piszu

znak sprawy 7/ZP/2023

Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przetarg nieograniczony zgodnie z § 91 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, do których zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)

 

Termin składania ofert upływa 22 września 2023 r. o godz. 10:00.

 

Powyższe postępowanie prowadzone jest na Platformie Zakupowej  pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/810382

 

 

Wszelka komunikacja, w tym korespondencja, składanie ofert, oświadczeń oraz wymaganych dokumentów odbywać się będzie na za pośrednictwem w/w Platformy Zakupowej.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 28 sie 2023 11:06
Data opublikowania: poniedziałek, 28 sie 2023 11:12
Opublikował(a): Katarzyna Żęgota
Zaakceptował(a): Mariusz Podeszwik
Artykuł był czytany: 96 razy