Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Świadczenie usług transportu odpadów

znak sprawy 1/ZPU/2023

Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.).
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień klasycznych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne.
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 ust. 1, 3 – 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.Termin składania ofert: 15.11.2023 r. do godz. 10:00.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powyższe postępowanie prowadzone jest na Platformie Zakupowej  pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/832233

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 13 paź 2023 12:10
Data opublikowania: piątek, 13 paź 2023 14:10
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 paź 2023 14:45
Opublikował(a): Katarzyna Żęgota
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 440 razy