Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu furgon

 

 

Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu furgon

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
zamówienia sektorowe o wartości nieprzekraczającej 387 000 euro,
zgodnie z art. 132 , 133 Ustawy 7 kwietnia 2006r.
(Dz. U. Nr 79, poz. 551 z 2006r. art. 132 i 133 ww. Ustawy )

 


Zamówienie niniejsze stanowi zamówienie sektorowe i jako takie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 7 kwietnia 2006r. (Dz. U. Nr 79, poz. 551 z 2006r. art. 132 i 133 ww. Ustawy )
Zamawiający w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia będzie posiłkować się ustawą - Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego
Zamówienie zostaje udzielone - wyłącznie na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych w PWiK Pisz.

 1. NAZWA (FIRMA), ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  12 – 200 Pisz, ul. Tęczowa 2
 2.  TRYB ZAMÓWIENIA
  Przetarg nieograniczony.

 3. SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA A TAKŻE JEJ CENIE, JEŻELI JEJ UDOSTEPNIENIE JEST OPŁACALNE
  Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia można uzyskać :
  - za pośrednictwem poczty
  - odebrać pokoju nr 4 w siedzibie zamawiającego
  - pobrać ze strony internetowej http://pwik.bip.hi.pl/
  Zamawiający udostępnia specyfikację istotnych warunków zamówienia nieodpłatnie.

 4. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu furgon”

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych – CPV 34110000-1


Krótka charakterystyka techniczna :

Rok produkcji

2011,2012

Rodzaj paliwa

olej napędowy

Typ silnika

Turbo Diesel, silnik wysokoprężny z bezpośrednim, wysokociśnieniowym wtryskiem paliwa w systemie akumulatorowym (common rail)

Pojemność skokowa silnika

w przedziale 1400-1950 cm3

Moc silnika

w przedziale 90-110 KM

Skrzynia biegów, ilość biegów

minimum 5+wsteczny

Długość samochodu

min. 4500 mm - max. 4800 mm

Wysokość samochodu

maksimum 1900mm

Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym

maksymalnie 6,4 l/100km

Ilość miejsc

3

Przestrzeń ładunkowa/objętość

w przedziale 3,5-4,5m3

Długość przestrzeni ładunkowej

minimum: 1900mm ,

Minimalna ładowność

w przedziale 700-800kg

 1.  INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ
  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENA
  Termin realizacji przedmiotu zamówienia 3 tygodnie od podpisania umowy .
 3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
  W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy którzy spełnią warunki określone w SIWZ
 4. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM
  Brak.
 5. KRYTERIA OCEN OFERT I ICH ZNACZENIE
  Oferty będą oceniane wg poniższych kryteriów i wag:
  Cena - 100 %
 6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
  Osobiście:
  Sekretariat Zamawiającego, ul. Tęczowa 2,
  lub drogą pocztową:
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz

  Termin składania ofert: do 17.02.2012r. do godz. 10.00

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.02.2012r. o godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego ul. Tęczowa 2, pokój konferencyjny.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 8 lut 2012 07:55
Data opublikowania: środa, 8 lut 2012 08:03
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 mar 2012 08:48
Opublikował(a): Monika Krzyżanowska
Zaakceptował(a): Tadeusz Cwaliński
Artykuł był czytany: 1831 razy