Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłasza przetarg ustny na sprzedaż koparko-ładowarki.

Ostrówek NK-0451B

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu

Ogłasza przetarg ustny na sprzedaż koparko-ładowarki.

 

Przedmiot sprzedaży :

Marka i typ maszyny: OSTRÓWEK NK-0451B

Rodzaj maszyny: koparko-ładowarka kołowa,

Nr fabryczny maszyny: 167125,

Rodzaj podwozia: podwozie ciągnika rolniczego URSUS,

Rok produkcji: 1994

Silnik (zapłon, ukł. cyl): ZS, R-4,

Pojemność silnika: 3864cm3,

Liczba miejsc: 1

Masa własna: 6 450kg

Data I-ej rejestracji: 03.01.1997r

Ogumienie: P: IMPLEMENT 11,5/80-15,3 o zużyciu bieżnika około 50%, T: MITAS 16,9-28 o zużyciu bieżnika około 50%

Wyposażenie pojazdu: standardowe dla tej marki i typu pojazdu,

1. Przetarg odbędzie się w dniu 10.12.2012r. o godz. 12:00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu, ul. Tęczowa 2, pokój konferencyjny,

2. Cena wywoławcza 23.800,00 złotych.

3. Postąpienie w licytacji: 100,00 złotych.

4. Sprzedający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 1.200,00 złotych.

Wadium należy wnieść przelewem na konto sprzedającego:

  • Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy z dopiskiem „sprzedaż - koparka”,

Nr rachunku: 53 9364 0000 2002 0020 3687 0002

lub

  • gotówką w kasie PWiK Pisz do dnia 08.12.2012r. do godz. 09:00.

Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Sprzedającego.

Wadium podlega natychmiastowemu zwrotowi po zakończeniu lub unieważnieniu przetargu.

Wadium nabywcy, którego oferta została wybrana, zalicza się na poczet ceny nabycia pojazdu.

5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

6. Wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę koparki jest zobowiązany w terminie 7 dni, licząc do daty rozstrzygnięcia przetargu dokonać wpłaty ceny ustalonej w przetargu pomniejszonej o wpłacone wadium, na konto, Banku Ochrony Środowiska S.A., Nr rachunku: 39 1540 1072 2107 5051 4283 0002.

7. Jeżeli osoba która wygrała przetarg nie dokona wymagalnej wpłaty w określonym terminie, organizator przetargu może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

8. Organizator zastrzega prawo własności koparki do chwili uiszczenia ceny z przetargu. Wydanie maszyny nastąpi po uiszczeniu ceny ustalonej w przetargu.

9. Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie PWiK Pisz (pokój nr 4) lub telefonicznie 87 425 38 83. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat przetargu: Monika Krzyżanowska.

10. Ze stanem technicznym koparki można zapoznać się w dniach od 02.12.2012r do 07.12.2012r. na terenie zakładu przy ulicy Tęczowa 2 w Piszu w godzinach od 8:00 do 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat samochodu: Tadeusz Malinowski.

11. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.

Data powstania: czwartek, 29 lis 2012 10:41
Data opublikowania: poniedziałek, 3 gru 2012 10:50
Data edycji: czwartek, 6 gru 2012 07:29
Data przejścia do archiwum: piątek, 14 gru 2012 07:27
Opublikował(a): Monika Krzyżanowska
Zaakceptował(a): Leszek Leniec
Artykuł był czytany: 2682 razy
Ilość edycji: 1