Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje dotyczące dofinansowania z WFOŚiGW.

Dostawa fabrycznie nowej śmieciarki.

Dostawa fabrycznie nowej śmieciarki:
koszt kwalifikowany: 746.754,00 PLN
dofinansowanie w formie pożyczki na kwotę: 672.098,00 PLN

„Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie”

Na podstawie umowy nr 30/2022 z dnia 18.07.2022 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu zakupiło fabrycznie nowy pojazd marki DAF 290 FA rok produkcji 2022, z zabudową typu śmieciarka Norba N4 17H25 L200 rok produkcji 2022. Pojazd przeznaczony jest do odbioru odpadów selektywnych z trenu miasta i gminy Pisz.

Pojazd wyposażony jest w zabudowę do zbierania odpadów typu Norba. Odwłok podnoszony za pomocą siłowników umieszczonych na bokach zabudowy. Możliwość zmiany siły zgniotu odpadów (stopnia zagęszczania) w układzie hydraulicznym w zależności od rodzaju zbieranych odpadów - przełączanie na pulpicie w kabinie kierowcy. Rodzaje zbieranych odpadów: zmieszane, bio, plastik, metal, papier. Zabudowa wyposażona w grzebieniową listwę zabierającą dla pojemników 2- i 4-kołowych (MGB) od 80 l do 1100 l według DIN oraz pojemników 110 l.

Środki na ten cel PWiK Sp. z o.o.  w Piszu pozyskał w formie preferowanej pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Całkowity koszt zakupu samochodu wyniósł 918.507,42 zł. brutto, z czego pozyskane dofinansowanie wyniosło  672.098,00 zł.

Dzięki zakupionej śmieciarce Spółka zwiększy swoją zdolność do odbioru odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny od mieszkańców Gminy Pisz.

Data powstania: piątek, 18 lis 2022 13:24
Data opublikowania: piątek, 18 lis 2022 13:53
Opublikował(a): Katarzyna Żęgota
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 739 razy