Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje dotyczące dofinansowania z WFOŚiGW

Odbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Pisz

Odbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ternie miasta Pisz:
koszt kwalifikowany:
906.026,20 PLN
dofinansowanie w formie pożyczki na kwotę:
657.618,91 PLN

„Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie”

Na podstawie umowy nr 42/2022 z dnia 22.11.2022 r. odbudowano sieć kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Pisz. Zakres zadania obejmował renowację rękawem z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV wytypowanych odcinków grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej wraz ze studniami kanalizacyjnymi w ilości 21 sztuk na odcinku ul. Mireckiego - ul. Spokojna w Piszu o łącznej długości 686,51 m.

Celem odbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Pisz jest ochrona środowiska naturalnego przed jakimikolwiek skażeniami wód gruntowych oraz ograniczenie infiltracji wód gruntowych do kanalizacji sanitarnej. Przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego w tym czystości wód i gleby.

Środki na ten cel PWiK Sp. z o.o.  w Piszu pozyskał w formie preferowanej pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Całkowity koszt zadania wyniósł 1.114.412,23 zł. brutto,
z czego pozyskane dofinansowanie wyniosło 
657.618,91 zł.

Data powstania: wtorek, 9 maj 2023 13:49
Data opublikowania: wtorek, 9 maj 2023 13:52
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1400 razy