Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę nowej koparko - ładowarkiOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTYPrzedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na udzielenia zamówienia publicznego w przedmiocie : „Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki”, wyłoniono zwycięzcę którym została firma:

3W Maszyny Budowlane Sp. z o.o.
Ul. Jana Olbrachta 94a
01-102 Warszawa

Cena za realizację zamówienia (bez podatku VAT): 227.000,00 zł.
(słownie : dwieście dwadzieścia siedem tysięcy złotych)


Data powstania: czwartek, 5 mar 2009 11:55
Data opublikowania: poniedziałek, 9 mar 2009 13:26
Data przejścia do archiwum: wtorek, 31 lip 2012 19:56
Opublikował(a): Mariusz Podeszwik
Zaakceptował(a): Tadeusz Cwaliński
Artykuł był czytany: 1989 razy