Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyborze dostawcy fabrycznie nowego samochodu dostawczo - osobowegoOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTYPrzedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na udzielenia zamówienia publicznego w przedmiocie : „Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczo - osobowego”, wyłoniono zwycięzcę którym została firma:

„Palmowski”
Palmowski Alfred
Ul. Rataja 15
10-203 Olsztyn

Cena za realizację zamówienia (bez podatku VAT): 78.800,00 zł.
(słownie : siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych)


Data powstania: piątek, 6 mar 2009 12:56
Data opublikowania: poniedziałek, 9 mar 2009 13:27
Data przejścia do archiwum: wtorek, 31 lip 2012 19:56
Opublikował(a): Mariusz Podeszwik
Zaakceptował(a): Tadeusz Cwaliński
Artykuł był czytany: 1808 razy