Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikat dotyczący opłat za wodę i ścieki

wprowadza się na okres od 01.07.2009 do 30.06.2010r. nową taryfę na wodę i ścieki

Komunikat dotyczący opłat za wodę i ścieki

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu

zawiadamia odbiorców,

że na podstawie załącznika uchwały Rady Miejskiej w Piszu nr XXXVII/431/09 z dnia 26 maja 2009r, wprowadza się na okres od 01.07.2009 do 30.06.2010r. nową taryfę na wodę i ścieki jak niżej:

L.p

Wyszczególnienie

Taryfowa grupa odbiorców

Grupa I

GrupaII

I

Zaopatrzenie w wodę

1.

Cena za 1 m3 dostarczonej wody w zł

2,12

2,12

2.

Stawka opłaty abonamentowej za usługę odczytu, rozliczeń i gotowości urządzeń

w zł/odbiorcę/m-c

3) a) wykonywanych co 6 m-cy(zł/m-c)

2,44

X

b) wykonywanych co 3 m-ce (zł/m-c)

4,48

4,48

c) wykonywanych co 2 m-ce (zł/m-c)

6,51

6,51

d) wykonywanych co 1 m-c (zł/m-c)

12,63

12,63

e) wykonywanych na podstawie norm zużycia

co 3 m-ce (zł/m-c)

2,10

X

f) wykonywanych na podstawie norm zużycia

co 2 m-ce (zł/m-c)

2,96

X

II

Odprowadzanie ścieków

1.

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków w zł

3,87

3,87

2.

Stawka opłaty abonamentowej za usługę odczytu, rozliczeń i gotowości urządzeń

w zł/odbiorcę/m-c

4) a) wykonywanych co 6 m-cy(zł/m-c)

1,75

X

b) wykonywanych co 3 m-ce (zł/m-c)

2,60

2,60

c) wykonywanych co 2 m-ce (zł/m-c)

3,45

3,45

d) wykonywanych co 1 m-c (zł/m-c)

6,01

6,01

e) wykonywanych na podstawie norm zużycia

co 3 m-ce (zł/m-c)

2,60

X

f) wykonywanych na podstawie norm zużycia

co 2 m-ce (zł/m-c)

3,45

x

III.

Cena za jednostkę miary powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją w zł/m2/ m-c

0,19

0,19

IV.*

Stawka opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikającą z przeprowadzania prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług w zł

w tym:

1) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

106,00

2) dla pozostałych odbiorców

116,00

3) dla sieci osiedlowych, ulicznych i pozostałych

136,00

V.

Opłaty za przekroczenie parametrów normy określającej wartości ścieków przemysłowych wprowadzonych do kanalizacji sanitarnej

% przekroczenia

parametru

% dopłaty do aktualnej ceny za odprowadzanie ścieków

Od 0.1 do 30

Od 30.1 do 60

Od 60.1 do 100

Od 100.1 do 150

Od 150.1 do 200

Od 200.1 do 250

Od 250.1 do 300

Od 300.1 do 400

Od 400.1 do 500

Od 500.1 do 600

Od 600.1 do 700

Od 700.1 do 800

Od 800.1 do 900

Od 900.1 do 1000

15

30

50

75

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 30 cze 2009 21:00
Data opublikowania: wtorek, 30 cze 2009 21:17
Data przejścia do archiwum: wtorek, 31 lip 2012 20:00
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1944 razy