Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikat dotyczący opłat za wodę i ścieki

2017/2017

Komunikat dotyczący opłat za wodę i ścieki

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu zawiadamia odbiorców, że na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Piszu nr XXXVI/383/17 z dnia 25 maja 2017 r., przedłuża się czas obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r.

Wyszczególnienie

TARYFY

2016/2017

2017/2017

Zaopatrzenie w wodę

Grupa I

Grupa II

Grupa I

Grupa II

Cena za 1m3 dostarczonej wody w zł

3,12

3,12

3,12

3,12

Stawka opłaty abonamentowej za usługę odczytu, rozliczeń i gotowości urządzeń w zł/odbiorcę/m-c

a) wykonywanych co 6 m-cy (zł/m-c) 

2,77

2,77

2,77

2,77

b) wykonywanych co 3 m-ce (zł/m-c)

5,78

5,78

5,78

5,78

c) wykonywanych co 2 m-ce (zł/m-c)

7,28

7,28

7,28

7,28

d) wykonywanych co 1 m-c (zł/m-c)

14,06

14,06

14,06

14,06

e) wykonywanych na podstawie norm zużycia co 6 m-ce (zł/m-c)

1,45

1,45

1,45

1,45

f) wykonywanych na podstawie norm zużycia co 3 m-ce (zł/m-c)

2,39

2,39

2,39

2,39

f) wykonywanych na podstawie norm zużycia co 2 m-ce (zł/m-c)

3,33

3,33

3,33

3,33

g) wykonywanych na podstawie norm zużycia co 1 m-c (zł/m-c)

6,16

6,16

6,16

6,16

Odprowadzanie ścieków

 

 

 

 

Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków w zł   

6,75

6,75

6,75

6,75

Stawka opłaty abonamentowej za usługę odczytu, rozliczeń i gotowości urządzeń w zł netto/odbiorcę wody i odprowadzania ścieków/m-c

a) wykonywanych co 6 m-cy (zł/m-c)

2,14

2,14

2,14

2,14

b) wykonywanych co 3 m-ce (zł/m-c)

3,06

3,06

3,06

3,06

c) wykonywanych co 2 m-ce (zł/m-c)

4,00

4,00

4,00

4,00

d) wykonywanych co 1 m-c (zł/m-c)

6,81

6,81

6,81

6,81

e)wykonywanych na podstawie norm zużycia co 6 m-ce (zł/m-c)

2,10

2,10

2,10

2,10

f) wykonywanych na podstawie norm zużycia co3 m-ce (zł/m-c)

3,05

3,05

3,05

3,05

g) wykonywanych na podstawie norm zużycia co 2m-ce (zł/m-c)

3,98

3,98

3,98

3,98

h) wykonywanych na podstawie norm zużycia co 1m-c (zł/m-c)

6,81

6,81

6,81

6,81

Stawka opłaty abonamentowej za usługę rozliczeń i gotowości urządzeń w zł netto/odbiorcę odprowadzania ścieków/ m-c

 

a) wykonywanych co 6 m-cy (zł/m-c)

 

 

 

 

3,42

 

 

 

 

3,42

 

 

 

 

3,42

 

 

 

 

3,42

b) wykonywanych co 3 m-ce (zł/m-c)

5,68

5,68

5,68

5,68

c) wykonywanych co 2 m-ce (zł/m-c)

7,93

7,93

7,93

7,93

d) wykonywanych co 1 m-c (zł/m-c)

14,71

14,71

14,71

14,71

Cena za jednostkę miary powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni, z której odprowadzane są ścieki opadowe  i roztopowe kanalizacją w zł/m2/m-c

0,34

0,34

0,34

0,34

 

Stawka opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikająca z przeprowadzania prób technicznych przyłącza wybudowanego rzez odbiorcę usług w zł w tym:

1) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

 

 

 

106,00

 

 

 

106,00

2) dla pozostałych odbiorców

116,00

116,00

3) dla sieci osiedlowych, ulicznych i pozostałych

136,00

136,00

Opłaty za przekroczenie parametrów normy określającej wartości ścieków przemysłowych wprowadzonych do kanalizacji sanitarnej  

% przekroczenia parametru

 

Od    0,1  do    30

Od  30,1  do    60

Od  60,1  do  100

Od 100,1 do  150

Od 150,1 do  200

Od 200,1 do  250

Od 250,1 do  300

Od 300,1 do  400

Od 400,1 do  500

Od 500,1 do  600

Od 600,1 do  700

Od 700,1 do  800

Od 800,1 do  900

Od 900,1 do 1000

% dopłaty do aktualnej ceny za odprowadzanie ścieków

                       15

                       30

                       50

                       75

                     100

                     125

                     150

                     200

                     250

                     300

                     350

                     400

                     450

                     500

               

Uwaga: Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

*Opłata pobierana jest bez względu na wynik odbioru. Do ceny usługi należy doliczyć dojazd do miejsca wykonywania usługi

 

 

 

Data powstania: środa, 21 cze 2017 08:36
Data opublikowania: środa, 21 cze 2017 12:43
Data przejścia do archiwum: piątek, 18 maj 2018 11:41
Opublikował(a): Monika Krzyżanowska
Zaakceptował(a): Leszek Leniec
Artykuł był czytany: 1259 razy