Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikat dotyczący opłat za wodę i ścieki

2018

 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu zawiadamia odbiorców,

że na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

wprowadza się nowe taryfy

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Pisz.

 

L.p

Wyszczególnienie

TARYFY

Taryfa obowiązująca 2017

Taryfa nowa 2018

I

Zaopatrzenie w wodę

Grupa I

Grupa II

Grupa I

Grupa II

 

Cena za 1m3 dostarczonej wody w zł netto

3,12

3,12

3,12

3,12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej za usługę odczytu, rozliczeń i gotowości urządzeń wody i odprowadzania ścieków, rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego

a) wykonywanych co 1 m-cy (zł/m-c)

 

 

 

 

14,06

 

 

 

 

14,06

 

 

 

 

5,75

 

 

 

 

5,75

b) wykonywanych co 2 m-ce (zł/m-c)

7,28

7,28

3,14

3,14

c) wykonywanych co 3 m-ce (zł/m-c)

5,78

5,78

2,27

2,27

d) wykonywanych co 6 m-c (zł/m-c)

2,77

2,77

1,39

x

Stawka opłaty abonamentowej za usługę odczytu i rozliczeń urządzeń, odbiorców wody i odprowadzających ściek w budynkach rozliczanych na podstawie podlicznika

a) wykonywanych co 1 m-c (zł/m-c)

x

x

5,23

5,23

b) wykonywanych co 2 m-ce (zł/m-c)

x

x

2,62

2,62

Stawka opłaty abonamentowej za usługę odczytu, rozliczeń i gotowości urządzeń odbiorców wody, rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego

a) wykonywanych co 1 m-c (zł/m-c)

x

x

10,98

10,98

b) wykonywanych co 2m-ce (zł/m-c)

x

x

5,75

5,75

c) wykonywanych co 3m-ce (zł/m-c)

x

x

4,00

4,00

d) wykonywanych co 6 m-cy (zł/m-c)

x

x

2,27

x

Stawka opłaty abonamentowej za usługę odczytu i rozliczeń urządzeń, odbiorców wody w budynkach rozliczanych na podstawie podlicznika

a) wykonywanych co 1 m-c (zł/m-c)

x

x

10,46

10,46

b) wykonywanych co 2 m-ce (zł/m-c)

x

x

5,23

5,23

c) wykonywanych co 3 m-ce (zł/m-c)

x

x

3,48

3,48

d) wykonywanych co 6 m-c (zł/m-c)

x

x

1,75

x

 

 

 

 

 

II

Odprowadzanie ścieków

 

 

 

 

 

Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków w zł netto

6,75

6,75

6,75

6,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stawka opłaty abonamentowej za usługę odczytu, rozliczeń i gotowości urządzeń odprowadzających ścieki i dostarczających wodę, rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego

a) wykonywanych co 1 m-c (zł/m-c)

6,81

6,81

7,94

7,94

 

 

 

 

 

b) wykonywanych co 2 m-ce (zł/m-c)

4,00

4,00

4,56

4,56

c) wykonywanych co 3 m-ce (zł/m-c)

3,06

3,06

3,42

3,42

d) wykonywanych co 6 m-cy (zł/m-c)

2,14

x

2,29

x

Stawka opłaty abonamentowej za usługę odczytu, rozliczeń i gotowości urządzeń odprowadzających ścieki rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego

a) wykonywanych co 1 m-c (zł/m-c)

x

14,71

x

14,71

b) wykonywanych co 2 m-ce (zł/m-c)

7,93

7,93

7,94

7,94

c) wykonywanych co 3 m-ce (zł/m-c)

x

5,68

x

5,67

b) wykonywanych co 6 m-cy (zł/m-c)

3,42

x

3,42

x

Stawka opłaty abonamentowej za usługę odczytu i rozliczeń odbiorców wody i odprowadzających ścieki w budynkach rozliczanych na podstawie podlicznika

a) wykonywanych co 1m-c (zł/m-c)

x

x

6,78

6,78

Stawka opłaty abonamentowej za usługę rozliczeń i gotowości urządzeń odbiorców odprowadzających ścieki, rozliczanych na podstawie  

a) norm zużycia wody co 3 m-ce (zł/m-c)

x

3,05

x

3,04

b) norm zużycia wody co 6 m-cy (zł/m-c)

2,10

x

2,10

x

III

Cena za jednostkę miary powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni, z której odprowadzane są ścieki opadowe   i roztopowe kanalizacją w zł netto/m2/m-c

0,34

0,34

0,34

0,34

IV*

Stawka opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikająca z przeprowadzania prób technicznych przyłącza wybudowanego rzez odbiorcę usług w zł w tym:

1) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

106,00

106,00

2) dla pozostałych odbiorców

116,00

116,00

3) dla sieci osiedlowych, ulicznych i pozostałych

136,00

136,00

V

Opłaty za przekroczenie parametrów normy określającej wartości ścieków przemysłowych wprowadzonych do kanalizacji sanitarnej  

% przekroczenia parametru

 

Od   0,1   do   30

Od 30,1   do   60

Od 60,1   do 100

Od 100,1 do 150

Od 150,1 do 200

Od 200,1 do 250

Od 250,1 do 300

Od 300,1 do 400

Od 400,1 do 500

Od 500,1 do 600

Od 600,1 do 700

Od 700,1 do 800

Od 800,1 do 900

Od 900,1 do 1000

 

% dopłaty do aktualnej ceny za odprowadzanie ścieków

                         15

                       30

                       50

                       75

                    100

                     125

                     150

                     200

                     250

                     300

                     350

                     400

                     450

                     500

 

Uwaga: Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

*Opłata pobierana jest bez względu na wynik odbioru. Do ceny usługi należy doliczyć dojazd do miejsca wykonywania usługi.

 

 

 

Data powstania: środa, 3 sty 2018 12:06
Data opublikowania: środa, 3 sty 2018 12:40
Data przejścia do archiwum: piątek, 18 maj 2018 11:43
Opublikował(a): Monika Krzyżanowska
Zaakceptował(a): Leszek Leniec
Artykuł był czytany: 1179 razy