Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz jako Spółki przejmującej z Zakładem Usług Komunalnych sp. z o.o., ul. Olsztyńska 3, 12-200 Pisz jako spółki przejmowanej

Działając na podstwie art. 498 i 499 kodeksu spółek handlowych (KSH), w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Piszu uchwały nr VI/75/19 z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody połączenia spółek: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, Zarządy obu spółek przedstawiają Plan Połączenia.

Połączenie będące przedmiotem niniejszego Planu odbywać się będzie w trybie połączenia przez przejęcie, uregulowane w art. 492 § 1 pkt 1) KSH z uwzględnieniem ograniczenia wymogów, o których mowa w art. 503 KSH.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 1 kwi 2019 11:50
Data opublikowania:
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2665 razy