Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Piszu, ul.Tęczowa 2,12-200 Pisz jako Spółki przejmującej z Zakładem Usług Komunalnych sp.z o.o.,ul.Olsztyńska 3,12-200 Pisz jako spółki przejmowanej

Działając na podstawie art. 498 i 499 kodeksu spółek handlowych(KSH), w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Piszu uchwały nr VI/75/19 z dnia 22 marca 2019r w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółek: Zakład Usług Komunalnych spółka z o.o. z siedzibą w Piszu i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. z siedzibą w Piszu, Zarządy obu spółek przedstawiają plan połączenia.

Połączenie będące przedmiotem niniejszego Planu odbywać się będzie w trybie połączenia przez przejęcie, uregulowane w art. 492 §1 pkt 1) KSH z uwzględnieniem ograniczenia wymogów, o których mowa a art.503 KSH.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 15 kwi 2019 09:09
Data opublikowania:
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2575 razy