Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikat dotyczący opłat za wodę i ścieki

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu, działając na podstawie art. 24e ust. 3 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2020 poz. 2028 z późn.zm.) ogłasza na terenie Gminy Pisz, na okres 3 lat, nowe taryfy dla  zbiorowego zaopatrzenia w  wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Taryfy zatwierdzone zostały Decyzją Nr BI.RZT.70.58.2021 z dnia 13 kwietnia 2021r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku (https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-bialymstoku-taryfy/decyzja-znak-bi-rzt-70-58-2021.html). Skan niniejszej decyzji oraz tabele z wielkościami cen i stawek opłat w załączeniu.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 7 maj 2021 11:54
Data opublikowania: piątek, 7 maj 2021 11:57
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 20020 razy