Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na stanowisko Dyrektora Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu

OGŁOSZENIE

 

Nabór na stanowisko

Dyrektora Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu

 

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu ogłasza nabór na stanowisko:

 

Dyrektora Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu

 

Kandydat na stanowisko Dyrektora Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu, powinien spełniać następujące warunki:

 

 1. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno-skarbowe,
 3. niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 4. wykształcenie wyższe,
 5. staż pracy minimum 10 lat, w tym co najmniej 5 lat na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym.

 

 

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie listu motywacyjnego wraz z następującymi dokumentami:

 

 1. CV,
 2. zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Dyrektora Zarządu,
 3. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa określone w warunkach przystąpienia do konkursu,
 4. oświadczenie o niekaraniu zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursów,
 6. dyplom ( odpis dyplomu) ukończenia studiów,
 7. kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

 

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na Dyrektora Zarządu PWiK” w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu, przy ul. Tęczowej 2 w terminie do dnia 15 lutego do godz. 15:00.

Data powstania: wtorek, 31 sty 2012 11:20
Data opublikowania: wtorek, 31 sty 2012 11:28
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 mar 2012 08:48
Opublikował(a): Monika Krzyżanowska
Zaakceptował(a): Tadeusz Cwaliński
Artykuł był czytany: 2092 razy