Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Rada Nadzorcza

Przewodniczący:
Jarosław Turski

Członkowie:
Marek Konopka
Robert Ślesiński
Roman Romachów
Marcin Gromadzki

Kompetencje Rady Nadzorczej


Oprócz spraw wynikających z przepisów kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

  1. zatwierdzanie programów i planów działalności Spółki;
  2. zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki;
  3. ustalanie zasad wynagradzania pracowników Spółki i zatwierdzanie regulaminu płac;
  4. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy z Zarządem;
  5. wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości;
  6. badanie bilansu Spółki oraz rachunku zysku i strat;
  7. przyjmowanie i ocena sprawozdań finansowych Spółki i przedstawienie ich na piśmie Zgromadzeniu Wspólników;
  8. merytoryczna ocena poszczególnych przedsięwzięć Spółki;
  9. ocena wniosków Zarządu co do pokrycia strat i podziału zysków;
  10. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.
Data powstania: piątek, 7 lis 2008 18:50
Data opublikowania: piątek, 7 lis 2008 19:00
Data edycji: wtorek, 22 gru 2015 10:10
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 9637 razy
Ilość edycji: 4