Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Spółek

2019

 

 

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Spółek:

 

 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz

jako Spółki przejmującej

 

z

 

 

Zakładem Usług Komunalnych,

ul. Olsztyńska 3, 12-200 Pisz

jako Spółki przejmowanej.

 

 

Działając na podstawie art. 498 i 499 kodeksu spółek handlowych (KSH), w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Piszu uchwały nr VI/75/19 z dnia 22 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody połączenia spółek: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, Zarządy obu Spółek przedstawiają Plan Połączenia.

Połączenie będące przedmiotem niniejszego Planu odbywać się będzie w trybie połączenia przez przejęcie, uregulowane w art. 492 §1 pkt. 1) KSH z uwzględnieniem ograniczenia wymogów, o których mowa w art. 503 KSH.

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 1 kwi 2019 10:40
Data opublikowania: wtorek, 2 kwi 2019 07:43
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 sty 2020 08:46
Opublikował(a): Monika Krzyżanowska
Zaakceptował(a): Leszek Leniec
Artykuł był czytany: 1133 razy