Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DLA ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. W PISZU

Pisz, 3.12.2013r.

1/ZUK/PZP/2013

Prezes Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu informuje, iż w dniu 3 grudnia 2013 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 497098 - 2013 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na dostawę paliw płynnych dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013. poz. 907, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

Termin składania ofert - 11 grudnia 2013 r., godz. 10:00.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznie 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (DZ.U. Nr 12, poz, 69, z późn. zm.) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 3 gru 2013 12:06
Data opublikowania:
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1497 razy