Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na dostawę w formie leasingu 1 szt. fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z pługiem odśnieżnym dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu, z opcją wykupu.

Pisz, 19.12.2013 r.

 

2/ZUK/PZP/2013

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na dostawę w formie leasingu 1 szt. fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z pługiem odśnieżnym dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu, z opcją wykupu.

Prezes Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu, na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) unieważnia ww. postępowanie, z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 11 grudnia 2013 r. Prezes Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu wszczął w drodze przetargu nieograniczonego postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawę w formie leasingu 1 szt. fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z pługiem odśnieżnym dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu, z opcją wykupu. W odpowiedzi na powyższe ogłoszenie zostały złożone dwie oferty, jednakże obie oferty były niezgodne z zapisami zawartymi w SIWZ, zatem na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zostały odrzucone.

W związku z powyższym mając na uwadze art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy, mówiący o tym, że unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłyną żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3, postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.

 

Data powstania: czwartek, 19 gru 2013 09:22
Data opublikowania:
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1609 razy