Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DLA ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. W PISZU

Pisz, 12.12.2014r.

1/ZUK/PZP/2014

Prezes Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu informuje, iż w dniu 12 grudnia 2014 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 407602 - 2014 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na dostawę paliw płynnych dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013. poz. 907, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

Termin składania ofert - 19 grudnia 2014 r., godz. 10:00.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1481) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.

Data powstania: piątek, 12 gru 2014 10:07
Data opublikowania:
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1486 razy