Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na dostawę paliw płynnych dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Piszu

Pisz, 2 stycznia 2017 r.

1/ZUK/PZP/2016

            Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu, informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu”, zostały złożone dwie oferty, niepodlegająca odrzuceniu.

            Wybrano ofertę złożoną przez „BENTRA” Jan Dąbrowski, Zdzisław Kijora Spółka Jawna 12-200 Pisz, ul. Grunwaldzka 1, za cenę jednostkową brutto za 1 dm3 oleju napędowego – 4,46 zł, cenę jednostkową brutto za 1 dm3 benzyny bezołowiowej 95 – 4,49 zł, odległość w km od siedziby Zamawiającego do dystrybutora – 0,30 km.

            Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe TRACOM Sp. z o.o.

11-700 Mrągowo, ul. Przemysłowa 11

Liczba pkt w kryterium: jednostkowa brutto za 1 dm3 oleju napędowego – 77 %
Oferta nr 1 (4,45 : 4,45) x 77 = 77

Liczba pkt w kryterium: cena jednostkowa brutto za 1 dm3 benzyny bezołowiowej 95 – 20 %

Oferta nr 1 (4,48 : 4,48) x 20 = 20

Liczba pkt w kryterium: odległość w km od Zamawiającego do najbliższego dystrybutora – 3 %

Oferta nr 1 (0,3 : 5) x 3 = 0,18
Razem:
97,18 pkt x 3 = 297,54 pkt

Oferta nr 2

„BENTRA”  Jan Dąbrowski, Zdzisław Kijowa Sp. J.

12-200 Pisz, ul. Grunwaldzka 1

Liczba pkt w kryterium: cena jednostkowa brutto za 1 dm3 oleju napędowego – 77 %
(4,45 : 4,46) x 77 = 76,83

Liczba pkt w kryterium: cena jednostkowa brutto za 1 dm3 benzyny bezołowiowej 95 – 20 %

(4,48 : 4,49) x 20 = 19,96

Liczba pkt w kryterium: odległość w km od Zamawiającego do najbliższego dystrybutora – 3 %

(0,3 : 0,3) x 3 = 3
Razem:
99,79 pkt x 3 = 299,37 pkt

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: poniedziałek, 2 sty 2017 11:17
Data opublikowania:
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 11067 razy