Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na dostawę paliw płynnych dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Piszu

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu, informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu”, została złożona jedna oferta, nie podlegająca odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez „BENTRA” Jan Dąbrowski, Zdzisław Kijora Spółka Jawna 12-200 Pisz, ul. Grunwaldzka 1, za cenę jednostkową brutto za 1 dm3 oleju napędowego – 4,26 zł, cenę jednostkową brutto za 1 dm3 benzyny bezołowiowej 95 – 4,12 zł, odległość w km od siedziby Zamawiającego do dystrybutora – 0,30 km.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Oferta nr 1
„BENTRA” J. Dąbrowski , Z. Kijora, SP. J

12-200 Pisz, ul. Grunwaldzka 1
Liczba pkt w kryterium:

- cena jednostkowa brutto za 1 dm3 oleju napędowego – 80 %
(4,26 : 4,26) x 80 = 80

- cena jednostkowa brutto za 1 dm3 benzyny bezołowiowej 95 – 17 %

(4,12 : 4,12) x 17 = 17

- odległość w km od Zamawiającego do najbliższego dystrybutora – 3 %

(0,3 : 0,3) x 3 = 3
Razem:
100 pkt x 3 = 300 pkt

 

Data powstania: poniedziałek, 22 gru 2014 12:02
Data opublikowania:
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1571 razy