Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1

dotyczące treści SIWZ na dostawę w formie leasingu 1 szt. fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z pługiem odśnieżnym dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu, z opcją wykupu

Pisz, 12.12.2013 r.

2/ZUK/PZP/2013

 

 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Nr 1

dotyczące treści SIWZ

na dostawę w formie leasingu 1 szt. fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z pługiem odśnieżnym dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu, z opcją wykupu.

Do Zamawiającego w dniu 11 grudnia 2013 r. wpłynęło zapytanie nr 1 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę w formie leasingu 1 szt. fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z pługiem odśnieżnym dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu, z opcją wykupu, następującej treści:

„Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania na leasing ciągnika rolniczego z osprzętem, składam zapytanie dotyczące SIWZ.

1. Zamawiający przewidział jako formę finansowania leasing operacyjny. W tej formule występuje o jedną ratę mniej niż faktycznie trwa umowa. Zatem jeśli umowa trwa 36 miesięcy, Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia 35 rat leasingowych. Proszę o modyfikację SIWZ w tym zakresie i dopuszczenie kalkulowania oferty na 36 miesięcy z 35 ratami leasingowymi (min. wymagania dotyczące leasingu pkt 4b).

2. Zamawiający przewidział wpłacenie kwoty wykupu w terminie 21 dni od daty wymagalności ostatniej raty (wymagania dotyczące leasingu pkt 4e). Uprzejmie informuje, że o ile Zamawiający chce dokonać wykupu sprzętu, cenę wykupu powinien uiścić wraz z ostatnią ratą leasingową. W przypadku braku wykupu – Zamawiający uiszcza jedynie wartość raty leasingowej. Proszę o modyfikację w tym zakresie SIWZ i dopuszczenie zapłaty ostatniej raty wraz z ceną nabycia sprzętu. Po uregulowaniu wszelkich zobowiązań, w tym kwoty wykupu, Zamawiający otrzyma umowę sprzedaży.

3. Proszę o udostępnienie dokumentów finansowych celem zweryfikowania zdolności kredytowej Zamawiającego.”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” udziela odpowiedzi:

 

Ad.1. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ (pkt 3 ust 4b) dotyczący 36 rat leasingowych i nie dopuszcza kalkulowania oferty na 35 rat.

Ad.2. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ (pkt 3 ust 4e) dotyczący wykupu sprzętu w terminie 21 dni od daty wymagalności wpłaty ostatniej raty leasingowej.

Ad.3.Zamawiający informuje, iż wszelkie dokumenty finansowe niezbędne do zweryfikowania zdolności kredytowej Zamawiającego zostaną udostępnione, Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

 

 

Zapytanie, które wpłynęło do Zamawiającego nie modyfikuje treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w związku z powyższym nie wymaga przedłużenia terminu składania ofert.

Data powstania: czwartek, 12 gru 2013 14:36
Data opublikowania:
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1563 razy