Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa w formie leasingu 1 szt. fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z pługiem odśnieżnym dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu, z opcją wykupu.

Pisz, 11.12.2013r.

2/ZUK/PZP/2013

Prezes Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu informuje, iż w dniu 11 grudnia 2013 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 511940 - 2013 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na dostawęw formie leasingu 1 szt. fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z pługiem odśnieżnym dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka  z o.o. w Piszu, z opcją wykupu. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013. poz. 907, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

Termin składania ofert - 18 grudnia 2013 r., godz. 09:00.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznie 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (DZ.U. Nr 12, poz, 69, z późn. zm.) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 11 gru 2013 08:46
Data opublikowania:
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1608 razy