Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu.

Pisz, dnia 12.12.2013 r.

1/ZUK/PZP/2013

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na dostawę paliw płynnych dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu

 


Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu, informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu”, zostały złożone dwie oferty, obie nie podlegające odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez „BENTRA” Jan Dąbrowski, Zdzisław Kijora Spółka Jawna 12-200 Pisz, ul. Grunwaldzka 1, za cenę jednostkową brutto za 1 dm3 oleju napędowego – 5,26 zł, cenę jednostkową brutto za 1 dm3 benzyny bezołowiowej 95 – 5,12 zł, odległość w km od siedziby Zamawiającego do dystrybutora – 0,30 km.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Oferta nr 1
„BENTRA” J. Dąbrowski , Z. Kijora, SP. J

12-200 Pisz, ul. Grunwaldzka 1
Liczba pkt w kryterium:

- cena jednostkowa brutto za 1 dm3 oleju napędowego – 80 %
(5,26 : 5,26) x 80 = 80

- cena jednostkowa brutto za 1 dm3 benzyny bezołowiowej 95 – 17 %

(5,12 : 5,12) x 17 = 17

- odległość w km od Zamawiającego do najbliższego dystrybutora – 3 %

(0,3 : 0,3) x 3 = 3
Razem:
100 pkt x 3 = 300 pkt

 

Oferta nr 2

Przedsiębiorstwo Handlowo – Transportowe TRACOM Sp. z o.o.

11-700 Mrągowo; ul. Przemysłowa 11

- cena jednostkowa brutto za 1 dm3 oleju napędowego – 80 %
(5,26 : 5,26) x 80 = 80

- cena jednostkowa brutto za 1 dm3 benzyny bezołowiowej 95 – 17 %

(5,12 : 5,12) x 17 = 17

- odległość w km od Zamawiającego do najbliższego dystrybutora – 3 %

(0,3 : 3,0) x 3 = 0,3
Razem:
97,3 pkt x 3 = 291,9 pkt

Data powstania: czwartek, 12 gru 2013 07:46
Data opublikowania:
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1485 razy