Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu na wywóz odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01.

 

Pisz, dnia 3.12.2009

2/ZUK/PZP/2009

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usługi wywozu odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia „Usługa wywozu odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01”, zostały złożone dwie oferty, w tym jedna podlegająca wykluczeniu na podstawie srt 24 ust 1 pkt 10 ustawy Prawo zamówień publicznych i tym samym na podstawie art 24 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 223. poz. 1655 z późn. zm.) odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez SKUP – SPRZEDAŻ HURTOWA OPAKOWAŃ WTÓRNYCH „DBAJ” Marta Prychodko; ul. Spółdzielcza 3; 12-140 Świętajno za cenę 243,00 zł/Mg brutto za realizacją przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jako jedyna oferta nie podlegająca odrzuceniu uzyskała najwyższa liczbę punktów według kryteriów przyjętych w SIWZ, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta Nr 1
SKUP – SPRZEDAŻ
HURTOWA OPAKOWAŃ WTÓRNYCH
DBAJ”
Marta Prychodko
ul. Spółdzielcza 3
12-140 Świętajno
Liczba punktów w kryterium (cena – 100%)
Oferta Nr 1 (243,00 : 243,00) x 100 x 3 = 300 pkt
Razem: 300 pkt
Data powstania: czwartek, 3 gru 2009 09:29
Data opublikowania:
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1873 razy