Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Ogłoszenie o wyborze oferty na świadczenie usługi dostawy paliw płynnych dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu.

  Pisz, dnia 16.12.2009


3/ZUK/PZP/2009


 


 


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


na świadczenie usługi dostawy paliw płynnych dla Zakładu Usług Komunalnych


Spółka z o.o. w Piszu


 


Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia „Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu”, zostały złożone dwie oferty, niepodlegające odrzuceniu.


Oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Transportowe TRACOM Spółka z o.o. ul. Przemysłowa 11 11-700 Mrągowo opiewająca na kwotę: 3,51 zł/dm³ olej napędowy, 4,00 zł/dm³ etylina bezołowiowa 95, 2,90 km odległość od siedziby zamawiającego do dystrybutora.


Oferta nr 2 złożona przez „BENTRA” Sp. j. Jan Dąbrowski, Zdzisław Kijora ul. Grunwaldzka 1 12-200 Pisz opiewająca na kwotę: 3,50 zł/dm³ olej napędowy, 4,01 zł/dm³, 0,30 km odległość od siedziby zamawiającego do dystrybutora.


Wybrano ofertę nr 2 złożoną przez „BENTRA” Sp. j. Jan Dąbrowski, Zdzisław Kijora ul. Grunwaldzka 1 12-200 Pisz opiewająca na kwotę: 3,50 zł/dm³ olej napędowy, 4,01 zł/dm³, 0,30 km odległość od siedziby zamawiającego do dystrybutora.


Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, uzyskała najwyższa liczbę punktów według kryteriów przyjętych w SIWZ, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.


 


 


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
  • Oferta nr 1 – cena ON 77% (3,50 : 3,51) x 77 = 76,78
- cena Pb 95 20% (4,00 : 4,00) x 20 = 20,00


- odległość 3% (0,30 : 2,90) x 3 = 0,31


RAZEM 97,09 pkt x 3 = 291,27 pkt
  • Oferta nr 2 – cena ON 77% (3,50 : 3,50) x 77 = 77,00
- cena Pb 95 20% (4,00 : 4,01) x 20 = 19,95


- odległość 3% (0,30 : 0,30) x 3 = 3,00


RAZEM 99,95 pkt x 3 = 299,85 pkt

Data powstania: środa, 16 gru 2009 13:58
Data opublikowania:
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1675 razy