Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na dostawę samochodów specjalistycznych dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu

2/ZUK/PZP/2010

Pisz, 1.10.2010 r.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na dostawę samochodów specjalistycznych dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu

 

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", unieważnia ww. postępowanie z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.


UZASADNIENIE

W dniu 21 września 2010 r. Zamawiający – Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu – ogłosił przetarg nieograniczony na dostawę samochodów specjalistycznych dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania. Termin składania ofert ustalony został w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dzień 30 września 2010 r. na godz. 10:00. Do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty zarówno na zadanie nr 1 jak i na zadanie nr 2.
W związku z powyższym postępowanie o udzielenie zamówienia podlega obligatoryjnemu unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Data powstania: piątek, 1 paź 2010 08:43
Data opublikowania:
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1596 razy