Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na dostawę samochodu

Dostawa samochodu specjalistycznego z wywrotem trójstronnym dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu.

Pisz, 15.10.2010 r.

3/ZUK/PZP/2010

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu informuje, iż w dniu 15 października 2010 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr332266 -2010 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na dostawę samochodu specjalistycznego z wywrotem trójstronnym dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert - 22 października 2010 r., godz. 10:00.

Poniżej treść ogłoszenia oraz pełna wersja SIWZ.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 15 paź 2010 10:00
Data opublikowania:
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2034 razy