Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na dostawę samochodu specjalistycznego z wywrotem trójstronnym dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu

Pisz, dnia 26.10.2010 r.

3/ZUK/PZP/2010

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na dostawę samochodu specjalistycznego z wywrotem trójstronnym dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu

 


Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu, informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Dostawa samochodu specjalistycznego z wywrotem trójstronnym dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu ”, została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez KH – KIPPER Sp. z o.o. Kajetanów 130; 26-050 Zagnańsk, za łączną cenę 120 778,78 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów (najniższa cena), w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 1
KH – KIPPER Sp. z o.o.

Kajetanów 130

26-050 Zagnańsk
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 1: (120 778,78 : 120 778,78)x100x3 = 300,00 pkt
Razem:
300,00 pkt


Data powstania: wtorek, 26 paź 2010 12:01
Data opublikowania:
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1605 razy