Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na dostawę samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym do obsługi kontenerów KP - 7

Pisz, dnia 29.11.2010 r.

4/ZUK/PZP/2010

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na dostawę samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym do obsługi kontenerów KP – 7

 


Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu, informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Dostawa samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym do obsługi kontenerów KP – 7”, zostały złożone dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Firmę Handlowo – Usługową Dariusz Lewandowski Sikórz 4; 87-602 Chrostkowo, za łączną cenę 299 818,66 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów (najniższa cena), w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:


Oferta nr 1
Firma Handlowo – Usługowa Dariusz Lewandowski

Sikórz 4, 87-602 Chrostkowo
Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia – 100 %):
Oferta nr 1: (299 818,66 : 299 818,66)x100x3 = 300,00 pkt
Razem:
300,00 pkt

 

Oferta nr 2

STAL Sp. z o.o.

ul. Pomiechowska 49 lok. 12

04-694 Warszawa

Liczba pkt w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia – 100%):

Oferta nr 2: (299 818,66 : 300 730,00)x100x3 = 299,10 pkt
Razem:

299,10 pkt

Data powstania: poniedziałek, 29 lis 2010 14:24
Data opublikowania:
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1746 razy