Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na dostawę paliw płynnych dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu

Pisz, dnia 15.12.2010 r.

5/ZUK/PZP/2010

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na dostawę paliw płynnych dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu

 

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu, informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu”, zostały złożone dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez "BENTRA" Jan Dabrowski, Zdzisław Kijora Spółka Jawna 12-200 Pisz ul. Grunwaldzka 1, za cenę jednostkową brutto za 1 dm3 oleju napędowego - 4,40 zł, cene jednostkową brutto za 1 dm3 benzyny bezołowioej 95 - 4,58 zł, odległość w km od siedziby Zamawiającego do dystrybutora - 0,3 km.


Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Oferta nr 1

„BENTRA” J. Dąbrowski , Z. Kijora, SP. J

12-200 Pisz, ul. Grunwaldzka 1
Liczba pkt w kryterium:

- cena jednostkowa brutto za 1 dm3 oleju napędowego – 77 %
(4,40 : 4,40) x 77 = 77

- cena jednostkowa brutto za 1 dm3 benzyny bezołowiowej 95 - 20 %

(4,58 : 4,58) x 20 = 20

- odległość w km od Zamawiającego do najbliższego dystrybutora – 3 %

(0,3 : 0,3) x 3 = 3
Razem:
100 pkt x 3 = 300 pkt

 

Oferta nr 2

Przedsiębiorstwo Handlowo – Transportowe „TRACOM” Sp. z o.o.

11-700 Mrągowo, ul. Przemysłowa 11

Liczba pkt w kryterium:

- cena jednostkowa brutto za 1 dm3 oleju nepędowego – 77 %
(4,40 : 4,40) x 77 = 77

- cena jednostkowa brutto za 1 dm3 benzyny bezołowiowej 95 - 20 %

(4,58 : 4,58) x 20 = 20

- odległość w km od Zamawiającego do najbliższego dystrybutora – 3 %

(0,3 : 3) x 3 = 0,3
Razem:
97,3 pkt x 3 = 291,90 pkt

Data powstania: środa, 15 gru 2010 10:04
Data opublikowania:
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1740 razy