Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Ogłoszenie o wyborze oferty na usługę wywozu odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 do odzysku lub unieszkodliwienia.

Pisz, dnia 9.06.2011 r.

1/ZUK/PZP/2011

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na usługę wywozu odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 do odzysku i unieszkodliwienia dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu

 


Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu, informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Usługa wywozu odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 do odzysku lub unieszkodliwienia” dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu, została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez firmę Skup – Sprzedaż Hurtowa Opakowań Wtórnych „DBAJ” Marta Prychodko 12-140 Świętajno, ul. Spółdzielcza 3, za cenę jednostkową brutto wywozu 1 Mg odpadów 250,56 zł/Mg.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Oferta nr 1
Skup – Sprzedaż Hurtowa Opakowań Wtórnych

„DBAJ” Marta Prychodko

12-140 Świętajno, ul. Spółdzielcza 3
Liczba pkt w kryterium:

  • cena jednostkowa brutto wywozu 1 Mg odpadów – 100 %
    (250,56 : 250,56) x 100 = 100
    Razem:
    100 pkt x 3 = 300 pkt

 

 

Data powstania: czwartek, 9 cze 2011 12:03
Data opublikowania:
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1580 razy